Hej@michellekjeldbjerg.dk

Handels- og aftale betingelser

Første del af handelsbetingelser omhandler køb ad digitale produkter som kurser og forløb. Anden del af handelsbetingelserne omfatter abonnements betingelser.

Michelle Kjeldbjerg,
Gormsvej 13 2TV.
7400 Herning,

CVR: 39343487

hej@michellekjeldbjerg.dk 
+45 52112900

 

Digitale produkter & service ydelser

BETALING:
Du kan betale med Visa, Mastercard.
Du vil straks efter købet modtage en faktura på email til den skrevne email-adresse.

Vi gemmer ikke dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

FORTRYDELSESRET & REKLAMATION:
Køb af online-produkter hos Michelle Kjeldbjerg er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a. “Lov om visse forbrugeraftaler”. Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

RETURRET:
Bemærk: Ved køb af online produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

 

RETTIGHEDER & LEVERING:
Online, digitale produkter leveres med det samme efter køb via email med instrukser. Alle rettigheder til online produkter, inkl. indhold, tekster og billeder tilhører Michelle Kjeldbjerg.

Alle online-produkter er virksomhedens egne og må hverken sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde videre deles uden forudgående skriftlig aftale med Michelle Kjeldbjerg.

PRISER & GEBYRER:
Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Der er ingen betalingsgebyrer. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den oplyste email-adresse.

 

SERVICE YDELSER:
Betingelserne udgør sammen med Michelle Kjeldbjerg’s tilbud og kontrakt det samlede aftalegrundlag om levering af ydelser. Al fysiske og digitale ydelser leveres efter kundens godkendelse af aftalen sammen med den aftalte pris. Skal der herefter, fra kundens side, laves rettelser i services, afgives et nyt tilbud på rettelser.
Kunden skal give Michelle Kjeldbjerg adgang til oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere serviceydelsen. Michelle Kjeldbjerg er ikke ansvarlig for nedbrud på kundens server, hjemmeside eller andre forhold, der gør, at vi ikke kan levere den aftalte ordre. Ved aftalens indgåelse giver kunden Michelle Kjeldbjerg fuldmagt til, at foretage ændringer på kundens online aktiviteter (website, sociale medier m.m.), i det omfang, det er nødvendigt for at levere serviceydelsen i henhold til aftalen. Al materiale som er udarbejdet og designet til kunden ejes 100% af kunden også efter samarbejdets ophør. Michelle Kjeldbjerg foretager ikke ændringer, der er tiltænkt som værende skadelige eller misvisende. Der kan fra Michelle Kjeldbjerg’s side leveres dokumentation i form af forskellige ydelser som f.eks. E-mail marketing, Facebook annoncering mv. I så fald vil det fremgå af det konkrete tilbud og kontrakt

Michelle Kjeldbjerg leverer de pågældende serviceydelser løbende i den aftalte periode.

Der tilbydes en række forskellige slags ydelser inden for markedsføring, web og grafik, hvor levering kan differentiere. Der henvises altid til de betingelser, der er skitseret i den enkelte opgaves tilbud og kontrakt med tilhørende deadline for levering

 

AFLYSNING:

Vi forbeholder os retten til at aflyse forløb, workshops og kurser ved sygdom, eller andre uforudsete situationer. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur.

 

Abonnementsvilkår

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig Marketing Academy. Som medlem har du adgang til alle fordele, som hvert enkelt abonnement tilbyder. Ovenstående handelsbetingelser gælder også for dig som medlem. 

Tilmelder du dig et af et abonnement hos Marketing Academy, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

 

BETALING & PRISER: 
Vi modtager VISA & Mastercard. Du har ansvaret for, at betalingskortet er gyldigt til at der bliver trukket din månedlige betaling. Skal kortet opdateres eller fornyes, gøres det via dit Simplero Login. 

Der tages ikke kortgebyrer.

Da du modtager adgang til varen straks efter tilmelding og betaling, bliver betaling trukket med det samme. 
Vi trækker beløbet på dit medlemsskab hver måned. Denne vil fortsætte indtil du aktivt opsiger abonnementet. Du finder alle dine faktura under “Kvitteringer” i dit Simplero login.

 Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen. Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

 

BRUG AF PLATFORMEN:
Som medlem får du personlig adgang til brug af abonnementsplatformen, Marketing Academy. Det er strengt forbudt at dele sit login med andre. 

 Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret system. Marketing Academy har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af e-mail og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. 

BINDINGSPERIODE & OPSIGELSE: 
Der er ingen binding på dit abonnement hos Marketing Academy, uanset om du er Self-Starter eller High-Flyer. 
Du kan til enhver tid opsige dit medlemsskab. 

Dette gøres under din profil når du er logget ind i platformen. 
Alternativt kan du sende en e-mail til hej@michellekjeldbjerg.dk 

Ved opsigelse inden den betalte periodes ophør, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb. Ved opsigelse, frafalder eventuel optjent anciennitet til flere fordele eller nedsat pris som du fik da du tilmeldte dig.

Michelle Kjeldbjerg forbeholder sig retten til at afbryde dit medlemsskab, hvis betingelser og vilkår ikke overholdes, i såfald sker der ingen tilbagebetaling af resterende periode. 

KLAGEMULIGHEDER:
Hvis du er utilfreds med det produkt, du har købt hos Michelle Kjeldbjerg, opfordrer vi dig til straks at rette henvendelse til os, så vi kan finde en løsning.

Er virksomhedens endelige forslag til løsning ikke acceptabel, kan du indgive klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Michelle Kjeldbjerg til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse hej@michellekjeldbjerg.dk